DE SPIEGEL VAN DE SINT BERNARD


Rasmonografie.

In die categorie kunnen we het nieuwe boek van Jan van de Belt, “De Spiegel van de Sint Bernard” plaatsen. De auteur is één van die zeldzame kynologen die niet alleen fokken, keuren, besturen, alles over een ras verzamelen en bewaren, maar die ook de moeite neemt het materiaal te ordenen en de kennis over te dragen. Dat is ook de invalshoek van deze schrijver geweest: ervaring en kennis bundelen en doorgeven aan degenen die na hem komen. Jan van de Belt treedt daarmee in de voetsporen van zijn grote voorbeeld Albert de La Rie (kennel ‘Siegfried’), die als fokker, keurmeester en kenner nationaal en internationaal grote bekendheid in het ras heeft gekregen.
Voor beginnelingen, ervaren fokkers en aspirant-keurmeesters Bij het schrijven van dit boek heeft de auteur een helder beeld van zijn doelgroep voor ogen gehad. Het zijn degenen die van plan zijn een Sint Bernard aan te schaffen, de beginnende fokker die van informatie moet worden voorzien, de ervaren fokker die het als naslagwerk kan gebruiken en de aspirant-keurmeester die kennis moet vergaren. Hij is daar wonderwel in geslaagd, niet in de laatste plaats omdat hij zijn onderwerpen logisch rubriceert en de informatie goed doseert. Aan de historie en de ontwikkeling van het ras, ook buiten Nederland, wordt voldoende aandacht besteed. Als keurmeester laat de auteur natuurlijk ook de verschillen in type en de interpretatie van de rasstandaard aan bod komen.
De historie van de rasvereniging is vastgelegd, zo ook die van de Wereld Unie van Sint Bernard Clubs en er is een opsomming van Nederlandse kennels met hun bekendste honden. “Sint Bernards wereldwijd” brengt de lezer naar vrijwel alle landen waarin de populatie is vertegenwoordigd. Degenen die van plan zijn een Sint Bernard aan te schaffen, zullen vooral de hoofdstukken over de aanschaf van een pup, vachtverzorging, voeding en de zorg voor de oude hond op prijs stellen.
In de bijlagen wordt een overzicht gegeven van geïmporteerde honden, van de kampioenen sinds 1972, de aantallen nesten in de afgelopen decennia en gegevens inzake HD-uitslagen.
Meer dan 100 zwart-wit en kleurenafbeeldingen zijn opgenomen en daarmee is dit boek echt een must voor alle bezitters en liefhebbers van dit ras.
Een klein puntje van ‘kritiek’: een register zou een welkome aanvulling zijn geweest. Voor het overige zou ieder ras zich een soortgelijke uitgave wensen.
Het boek is geschreven in de Nederlandse taal.Omvang 232 blz. met ruim 100 afbeeldingen.
Uitgave Circum Publishing, Deurne. ISBN 9077002065.

Ria Hörter

Auteur: J.P.A. van de Belt.
Uitgever: Circum Communicatie Groep. 1e druk. ISBN: 9077002065

Een degelijk handboek met veel informatie over zowel historische als recente gegevens. Elk onderwerp wordt zorgvuldig, volledig doch bondig behandeld. Veel aandacht wordt besteed aan gegevens van het ras over de hele wereld en in Nederland. De informatie over de verzorging van pup tot de oudere hond, voeding en vachtverzorging is duidelijk. Vooral rasproblemen met oorzaken en gevolgen zijn eerlijk en met kennis van zaken verwoord. Auteur is reeds jaren fokker en keurmeester van het ras. Het boek is geschikt voor menig eigenaar en liefhebber van een Sint Bernard. Prettig leesbare informatie. Geïllustreerd met veel foto’s. (kleur en zwart/wit).

Nederlandse Bibliotheek Dienst BV
A.E.M.M. Algra-RijksPrijs: € 39,= incl. verzendkosten. Voor België € 5,= extra.

Bestelling: Per email: j.vande.belt@versatel.nl
Gaarne uw volledige naam met adres/postcode/woonplaats vermelden.
Betalingen op:  155126253 t.n.v. J.P.A. van de Belt.
IBAN:NL80RABO0155126253
BIC:RABONL2U
Het boek wordt u nog dezelfde dag toegezonden.

 


Collected Items  

 

Door Jan van de Belt

Geschreven in de engelse taal.

Het boek bevat verhalen, meningen, belevenissen, inzichten, ervaringen en nog veel meer van en voor Sint Bernardliefhebbers over de gehele wereld.

2e uitgave. 128 pagina’s. Bijna 100 foto’s en tekeningen.

 

Prijs: Dit boek is uitverkocht.

Inhoud: